Başlangıç / Tolga (sayfa 5)

Tolga

Uterin Septum Nedir? uterus septum ameliyatı

Bir uterus septumu kısmen veya tamamen uterusun ortasından geçen anormal bir yapıdır. Bu anormalliği olan bir hastanın bir septum rahmine sahip olduğu söylenir. Bazı hastalarda yapı gebelik kaybı riskini artırabildiğinde, hastalar hamilelik girişiminde bulunmadıkça uterus septumuna maruz kalmanın bir sonucu olarak genellikle herhangi bir sorun yaşamamaktadır. Bir septum rahmiyle hamile …

Devamı »

Çekilen Kas Nedir? kas çekilmesi tedavi

Çekilen bir kas, vücudun herhangi bir yerindeki kaslar, araçların ötesine gerildiğinde ortaya çıkar ve kası oluşturan küçük liflerin hafifçe yırtılmasına neden olur. Çekilen bir kas bazen gergin bir kas olarak bilinir ve çekilen bir kasın bazı örnekleri çok az ağrıya neden olsa da, durum oldukça ağrılı olabilir. Bir kas çekmesi …

Devamı »

Algılama Testi Nedir? algılama testi nasıl yapılır

Algılama, kişilerin bir uyaranı veya bir olayı anlamalarına ve görüntülemelerine referans verir. Bu nedenle, bir algı testi, bir kişinin farklı şeylere karşı anlayışını veya tepkisini ölçer. Pek çok algı tipi mevcuttur ve çoğu en az bir mevcut teste sahiptir. Bunlar arasında duyu algılama testleri, kültürel veya dünya görüşü algılama testleri …

Devamı »

Mania Nedir? mania hastalığı

Mania, insanlara aşırı derecede yükselmiş ruh halleri uzun süre yaşatacak tıbbi bir durumdur. Bu durum artan enerji seviyeleri, olağandışı konuşkanlık ve uyku için az ihtiyaç gibi semptomlarla karakterizedir. Bu bozukluğa tipik olarak eşlik eden diğer belirtiler arasında uygunsuz davranış, kayıtsız harcama, aşırı cinsellik, görkemli düşünce ve yarış düşüncesi bulunur. Genellikle …

Devamı »

Selgaklama Saldırganlık Teorisi Nedir? freud saldırganlık kuramı

Hüsrana karşı saldırganlık teorisi, bazı insanların ya da grupların bazı senaryolarda şiddetli ya da agresif hale gelmesini neden ve neden açıklamak ister. Fikir, yerinden olmamalı veya rahatlamadığında yaşanan hayal kırıklığı, saldırganlığa dönüşüyor. Bu saldırganlık daha sonra şiddete dönüşebilir, bu da hayal kırıklığına neden olan kişinin bağını koparmaya neden olur. Bu …

Devamı »

Lutein Nedir? lutein faydaları

Lutein, çok çeşitli meyve ve sebzelerde bulunan doğal olarak oluşan bir antioksidandır. Karotenoid olarak sınıflandırılan bu besin, hem genel sağlık hem de mavi ışığı işleme yetenekleri bakımından gözlerin düzgün çalışmasına yardımcı olduğu için bir üne sahiptir. Bu antioksidan, bir dizi farklı gıdada bulunabilir; özellikle koyu yeşil yapraklı sebzeler, örneğin lahana …

Devamı »

Aşılama Teorisi Nedir?

İnokülasyon teorisi, insanların uzun ve uzun vadede onları korumak için nasıl ve neden inançlarını ve tutumlarını güçlendirdiklerini açıklayan bir sosyal psikoloji teorisidir. Bu kavram, 1950’lerde, bir savaş muhafızlarının tutsaklarıyla birlikte kalmayı seçtiği Kore Savaşı sonrasında ilgilenen bir sosyal psikolog William J. McGuire tarafından geliştirildi. Popüler görüşler, beyin yıkanmalarını önerdi; bu …

Devamı »

Tophaceous Gut Nedir?

Gut, iltihap nedeniyle eklemlerde aniden yanan ağrıya neden olan bir hastalıktır. Gutta görülen başlıca semptom kan dolaşımında ürik asit düzeyinin yükselmesidir. Pürin adı verilen amino asit bakımından zengin bir diyet veya ürik asit metabolizmasında bir bozukluk bu durumun temel nedenidir. Topraksız gut, aynı zamanda kronik gut olarak adlandırılır, eklemlerde büyük …

Devamı »

Lipogenez Nedir?

Lipogenez, hayvanlarda basit şekerleri yağ asitlerine dönüştüren ve yağ asitlerinin gliserol ile tepkimesiyle triasilgliserolleri sentezleyen metabolik bir süreçtir. Lipogenez sonrasında, triasilgliseroller çok düşük yoğunluklu lipoproteine ​​(VLDL) ambalajlanır ve karaciğer tarafından salgılanırlar ve vücuda lipit ve kolesterol taşınmasına yardımcı olurlar. Asetil-coA molekülü, vücut hücrelerinin sitoplazmasında lipogenezi başlatır. Toplu olarak yağlı asit …

Devamı »

Ağrı Hoşgörü Nedir?

Ağrı toleransı, duygusal veya fiziksel bir arıza yaşamaktan önce dayanabilecek bir ağrı miktarını açıklamak için kullanılan terimdir. Ağrı toleransı kişiden kişiye değişir ve acı veren durumun başlangıcından önce başkalarının bulunduğu duygusal duruma göre değişebilir. Genel olarak, araştırmalar, erkeklerin kadınlara göre daha yüksek bir ağrı toleransına sahip olduklarını gösterir. Ağrı toleransı …

Devamı »