Başlangıç / Genel / Entocort EC ilacı nasıl kullanılır?

Entocort EC ilacı nasıl kullanılır?


ENTOCORT

Genel Ad: budesonide

Marka adı: Entocort EC

İlaç Açıklaması

Oral Kullanım için ENTOCORT ® EC (budesonid) Kapsüller

AÇIKLAMA

ENTOCORT EC kapsüllerinin aktif bileşeni olan budesonid, sentetik bir kortikosteroiddir . Budesonid kimyasal olarak (RS) -11β, 16a, 17, 21-tetrahidroksipregna-1,4-dien3,20-dion siklik 16,17-asetal ile bütiraldehit olarak tayin edilir. Budesonid iki epimerin (22R ve 22S) bir karışımı olarak sağlanır. Budesonid empirik formülü C 25 H 34 O 6 ve molekül ağırlığı 430.5 olan. Yapısal formülü şöyledir:

Budesonid, beyaz ve tatsız, kokusuz bir toz olup, suda ve heptanda çözünmez, etanol içinde az çözünür ve kloroformda serbestçe çözünür . Oktanol ve su arasındaki pH 5 arasındaki bölme katsayısı 1,6 x 10 3 iyonik gücü 0.01’dir.

Entocort EC, 5.5’ten daha büyük pH’ta çözünen enterik kaplı granüller ile doldurulmuş sert jelatin kapsüller olarak formüle edilir . Ağızdan tatbikat için her bir kapsül, aşağıdaki aktif olmayan terkip maddelerine sahip 3 mg mikronize budesonid içerir: etil selüloz, asetiltribütil sitrat, metakrilik asit kopolimer C tipi, trietil sitrat, antifoam M, polisorbat 80, talk ve şeker küreleri. Kapsül kabukları aşağıdaki aktif olmayan bileşenlere sahiptir: jelatin, demir oksit ve titanyum dioksit.

Endikasyonları

ENDİKASYONLAR

Aktif Crohn Hastalığı Orta Düzeyde Tedavi

ENTOCORT AT aktif hafif ve orta derecede tedavisinde endikedir Crohn hastalığı dahil ileum ve / veya artan kolon hasta 8 yaş ve üzeri.

Orta derecede Crohn Hastalığına Klinik Remisyonun Bakımı

ENTOCORT EC, erişkinlerde 3 aya kadar olanum ile birlikteum ve / veya çıkan kolonun yer aldığı hafif ila orta derecede Crohn hastalığının klinik remisyonunun sürdürülmesi için endikedir .

Dozaj

DOZAJ VE İDARİ

Yönetim Talimatları

 • Sabahları günde bir kez ENTOCORT EC kapsüllerini alın.
 • ENTOCORT EC kapsüllerini yutunuz. Çiğneyin ya da ezmeyin.
 • ENTOCORT EC tedavisi süresince greyfurt suyu tüketiminden kaçının [bkz. İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ].

Aktif Crohn Hastalığı Orta Düzeyde Tedavi

ENTOCORT EC’nin önerilen dozu:

Yetişkinler

8 haftaya kadar günde bir kez 9 mg oral. Tekrarlanan aktif hastalık atakları için 8 haftalık ENTOCORT EC kürleri verilebilir.

Pediatrik Hastalar 25 kg’dan Fazla Tartan 8 ila 17 Yıl

8 haftaya kadar günde bir kez oral 9 mg, ardından 2 hafta boyunca günde bir kez 6 mg.

Orta derecede Crohn Hastalığına Klinik Remisyonun Bakımı

Erişkinlerde, aktif hastalık tedavisinin 8 haftalık seyrini takip eden ve hastanın semptomları kontrol altına alındıktan sonra (CDAI 150’den az olan) yetişkinlerde önerilen doz, 3 aya kadar klinik remisyonun sağlanması için günde bir kez ENTOCORT EC 6 mg’tır. . Semptom kontrolü hala 3 ayda sürdürülürse, bırakmayı tamamlamak için konikleştirme denemesi önerilir. ENTOCORT EC 6 mg ile 3 aydan fazla süren devam eden tedavinin, önemli klinik yarar sağlamadığı gösterilmiştir.

Hafif ila orta derecede aktif Crohn hastalığı olan ve ileum ve / veya yükselen kolon içeren hastalar, oral prednizolondan , ENTOCORT EC’ye, bildirilen hiçbir adrenal yetmezlik epizodu ile değiştirildi. Prednizolon aniden durdurulmaması gerektiğinden, ENTOCORT EC tedavisinin başlatılmasıyla birlikte sivrileşme başlamalıdır.

Karaciğer Yetmezliği Olan Erişkin Hastalarda Dozaj Ayarı

Orta derecede karaciğer yetmezliği olan erişkin hastalarda (Child-Pugh Sınıf B) ENTOCORT EC dozunu günde bir kez 3 mg’a düşürmeyi düşünün. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanmaktan kaçının (Child-Pugh C Sınıfı) [Bkz. UYARILAR VE ÖNLEMLER , Belirli Populasyonlarda Kullanım ].

NASIL TEDARİK EDİLDİ

Dozaj Formları ve Güçlü Yönleri

Kapsüller: Opak açık gri gövdeli ve ENTOCORT EC 3 mg ile kodlanmış opak pembe kapaklı 3 mg sert jelatin kapsüller.

Depolama ve Taşıma

ENTOCORT EC 3 mg kapsül, opak açık gri gövdeli ve kapsül üzerinde ENTOCORT EC 3 mg ile kodlanmış opak pembe kapaklı sert jelatin kapsüllerdir ve aşağıdaki gibi sağlanır:

NDC 0574-9850-10 100 Şişe

25 ° C’de saklayın; 15-30 ° C (59-86 ° F) ‘ye izin verilir [Bkz. USP Kontrollü Oda Sıcaklığı].

Konteynırı sıkıca kapalı tutun.

Perrigo, Allegan, MI 49010 tarafından üretildi ve dağıtıldı.

Yan etkiler

YAN ETKİLER

Aşağıdaki klinik olarak önemli yan etkiler, etiketlemenin başka bir yerinde tanımlanmıştır:

 • Hipercorticizm ve adrenal eksen bastırma [bkz. UYARILAR VE ÖNLEMLER ]
 • Diğer sistemik kortikosteroidlerden transfer edilen hastalarda steroid yoksunluğu belirtileri [ UYARI VE ÖNLEMLER ]
 • Artan enfeksiyon riski [bkz. UYARILAR VE ÖNLEMLER ]
 • Diğer kortikosteroid etkileri [bkz. UYARILAR VE ÖNLEMLER ]

Klinik Deneyim Deneyimi

Klinik çalışmalar çok çeşitli koşullar altında yürütüldüğünden, bir ilacın klinik çalışmalarında gözlemlenen ters reaksiyon oranları, başka bir ilacın klinik çalışmalarındaki oranlarla doğrudan karşılaştırılamaz ve uygulamada gözlemlenen oranları yansıtmaz.

Yetişkinler

Aşağıda açıklanan veriler, Crohn hastalığı olan 520 hastada, 8 hafta boyunca günde 9 mg’a (toplam günlük doz) maruz kalan 520 ve plasebo kontrollü klinik çalışmalarda bir yıl boyunca günde 6 mg’a maruz kalan 520 hastada, ENTOCORT EC’ye maruz kalmayı yansıtmaktadır. 520 hastadan% 38’i erkek, yaş aralığı 17-74 arasındaydı.

Hafif ila Orta Aktif Crohn Hastalığı Tedavisi

Aktif hafif-orta derecede Crohn hastalığı olan hastalarda, 8 haftalık 8 klinik çalışmada 651 erişkin hastada ENTOCORT EC’nin güvenliği değerlendirildi.

Hastaların% 5’ine eşit veya daha büyük oranda meydana gelen en yaygın advers reaksiyonlar Tablo 1’de listelenmiştir.

Tablo 1 8 Haftalık Tedavi Klinik Araştırmalarında Sık Karşılaşılan Advers Reaksiyonlar 1

Olumsuz reaksiyon ENTOCORT EC 9 mg
n = 520
Sayı (%)
Plasebo
n = 107
Sayı (%)
Prednizolon 2 40 mg
n = 145
Sayı (%)
Karşılaştırıcı 3
n = 88
Sayı (%)
Baş ağrısı 107 (21) 19 (18) 31 (21) 11 (13)
Solunum yolu enfeksiyonu 55 (11) 7 (7) 20 (14) 5 (6)
Mide bulantısı 57 (11) 10 (9) 18 (12) 7 (8)
Sırt ağrısı 36 (7) 10 (9) 17 (12) 5 (6)
hazımsızlık 31 (6) 4 (4) 17 (12) 3 (3)
Baş dönmesi 38 (7) 5 (5) 18 (12) 5 (6)
Karın ağrısı 32 (6) 18 (17) 6 (4) 10 (11)
tantana 30 (6) 6 (6) 12 (8) 5 (6)
Kusma 29 (6) 6 (6) 6 (4) 6 (7)
yorgunluk 25 (5) 8 (7) 11 (8) 0 (0)
Ağrı 24 (5) 8 (7) 17 (12) 2 (2)
1. Herhangi bir tedavi gören gruptaki hastaların% 5’ine eşit veya daha büyük oranda meydana gelir.
2. Prednizolon sivriltme şeması: haftada 1 ila 2 haftada 40 mg, daha sonra haftada 5 mg ile inceltilir; veya 1 ila 2 haftada 40 mg, 3 ila 4 haftada 30 mg, daha sonra haftada 5 mg ile inceltilir.
3. Bu ilaç Amerika Birleşik Devletleri’nde Crohn hastalığı tedavisi için onaylanmamıştır.

5 kısa dönem klinik çalışmanın 4’ünde hastaların aktif sorgulaması ile bildirilen hiper- flitik belirtilerin ve semptomların görülme sıklığı Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2: 8 Haftalık Tedavi Klinik Çalışmalarında Özet ve Hiperkortisizm Semptomlarının Bulgu ve İnsidansı

İşaretler / Belirti ENTOCORT EC
9 mg
n = 427
Adet (%)
Plasebo
n = 107
Sayı (%)
Prednizolon 1
40 mg
n = 145
Sayı (%)
Genel Toplam 145 (% 34) 29 (% 27) 69 (% 48)
Akne 63 (15) 14 (13) 33 (23) 2
Kolayca Çürütme 63 (15) 12 (11) 13 (9)
Ay yüzlü 46 (11) 4 (4) 53 (37) 2
Şişmiş Ayak Bilekleri 32 (7) 6 (6) 13 (9)
Hirsutizm 3 22 (5) 2 (2) 5 (3)
Bufalo Kamçısı 6 (1) 2 (2) 5 (3)
Cilt Striaları 4 (1) 2 (2) 0 (0)
1. Prednizolon sivriltme şeması: 1-2 haftada 40 mg, daha sonra 5 mg / hafta ile inceltilir; veya 1 ila 2 haftada 40 mg, 3 ila 4 haftada 30 mg, daha sonra 5 mg / hafta ile inceltilir.
2. ENTOCORT EC 9 mg dan istatistiksel olarak önemli ölçüde farklı
3. saç büyümesi artmış de dahil olmak üzere, lokal ve saç büyümesi, genel olarak artmış

Hafif ila Orta Düzey Crohn Hastalıklarının Klinik Remisyonunun Bakımı

ENTOCORT EC’nin güvenliği, hafif ve orta derecede Crohn hastalığı olan hastalarda klinik remisyonun sürdürülmesinde (52 hafta) dört uzun süreli klinik çalışmada 233 erişkin hastada değerlendirildi . Toplam 145 hasta günde bir kez ENTOCORT EC 6 mg ile tedavi edildi.

Crohn hastalığının korunmasında günde bir kez ENTOCORT EC 6 mg’ın olumsuz reaksiyon profili, aktif Crohn hastalığında günde bir kez ENTOCORT EC 9 mg ile kısa süreli tedaviye benzer olmuştur. Uzun süreli klinik çalışmalarda, aşağıdaki advers reaksiyonlar% 5’ten büyük veya eşittir ve Tablo 1’de listelenmemiştir: ishal (% 10); sinüzit (% 8); enfeksiyon viral (% 6); ve artralji (% 5).

Uzun süreli bakım klinik çalışmalarında hastaların aktif sorgulaması ile bildirilen hiper- flitik belirtiler / semptomlar Tablo 3’te gösterilmiştir.

Tablo 3: Uzun Dönem Klinik Araştırmalarda Hiperkortisizm Belirtileri ve Semptomlarının Özeti ve İnsidansı

İşaretler / Belirti ENTOCORT EC
3 mg
n = 88
Sayı (%)
ENTOCORT EC
6 mg
n = 145
Adet (%)
Plasebo
n = 143
Sayı (%)
Kolayca Çürütme 4 (5) 15 (10) 5 (4)
Akne 4 (5) 14 (10) 3 (2)
Ay yüzlü 3 (3) 6 (4) 0
Hirsutism 2 (2) 5 (3) 1 (1)
Şişmiş Ayak Bilekleri 2 (2) 3 (2) 3 (2)
Bufalo Kamçısı 1 (1) 1 (1) 0
Cilt Striaları 6 (1) 0 0

Uzun süreli bakım klinik çalışmalarında yukarıda tarif edildiği gibi hipertcorticizm belirtileri / belirtileri insidansı kısa süreli tedavi klinik çalışmalarında görülenlere benzer olmuştur.

Tedavi ve Bakım Klinik Çalışmalarında Daha Az Sık Görülen Yan Etkiler

Kısa süreli tedavi klinik çalışmalarında ENTOCORT EC 9 mg (toplam günlük doz) ile tedavi edilen erişkin hastalarda ve / veya uzun süreli bakımda ENTOCORT EC 6 mg (toplam günlük doz) uygulanan daha az görülen advers etkiler (% 5’ten az) Bir insidansı olan klinik çalışmalar aşağıda sistem organ sınıfı tarafından listelenmiştir:

Kardiyak bozukluklar: çarpıntı, taşikardi

Göz bozuklukları: göz anormalliği, görme anormal

Genel bozukluklar ve uygulama yeri koşulları: asteni , göğüs ağrısı, bağımlı ödem, yüz ödemi, grip benzeri bozukluk, halsizlik , ateş

Gastrointestinal bozukluklar: anüs bozukluğu, enterit, epigastrik ağrı, gastrointestinal fistül , glossit , hemoroid , bağırsak tıkanıklığı , dil ödemi, diş bozukluğu

Enfeksiyonlar ve istilalar: Kulak enfeksiyonu – aksi belirtilmedikçe, bronşit , apse , rinit , idrar yolu enfeksiyonu , pamukçuk

Soruşturmalar: kilo artışı

Metabolizma ve beslenme bozuklukları: iştah artışı

Kas-iskelet sistemi ve bağ dokusu bozuklukları: artrit , kramp, miyalji

Sinir sistemi bozuklukları: hiperkinezi, parestezi , tremor , vertigo , uyuklama , amnezi

Psikiyatrik bozukluklar: ajitasyon, konfüzyon, uykusuzluk, sinirlilik, uyku bozukluğu

Böbrek ve idrar bozuklukları: dizüri , işeme sıklığı, noktüri

Üreme sistemi ve göğüs hastalıkları: kist kanaması, adet bozukluğu

Solunum yolu, torasik ve mediastinal bozukluklar: dispne , farinks hastalığı

Deri ve deri altı doku bozuklukları: alopesi , dermatit , egzama , cilt bozukluğu, terleme arttı, purpura

Vasküler bozukluklar: kızarma, hipertansiyon

Kemik mineral yoğunluğu

Randomize, açık, paralel grupta çok merkezli bir güvenli klinik çalışma, ENTOCORT EC’nin (günde 9 mg’dan az) ve prednizolonun (günde 40 mg’dan az) 2 yıl boyunca kemik mineral yoğunluğu üzerindeki etkisini, hastalık şiddeti. Kemik mineral yoğunluğu, ENTOCORT EC ile steroid-naif hastalarda prednizolondan anlamlı olarak daha az azalırken, steroid bağımlı hastalar ve daha önceki steroid kullanıcıları için tedavi grupları arasında fark bulunamamıştır. Hiperkortisizm ile ilişkili semptomların insidansı prednizolon tedavisi ile anlamlı olarak daha yüksekti.

Klinik Laboratuvar Test Bulguları

Klinik çalışmalarda, potansiyel olarak, klinik çalışmalarda, ENTOCORT EC ile olan ilişkisinden bağımsız olarak, hastaların% 1’inden daha büyük veya eşit olarak rapor edilmiştir: hipokalemi , lökositoz , anemi , hematüri , piyüri , eritrosit sedimentasyon hızı artmıştır, alkalen fosfataz artmıştır, atipik nötrofiller, c-reaktif protein artmış ve adrenal yetmezlik.

Pediatri – Aktif Crohn Hastalığını Orta Düzeyde Tedavi Etme

Yaşları 8 ile 17 arasında olan ve 25 kg’dan fazla olan pediatrik hastalarda bildirilen advers reaksiyonlar, yetişkin hastalarda yukarıda tarif edilen reaksiyonlara benzerdi.

Pazarlama Sonrası Deneyim

ENTOCORT EC’nin onay sonrası kullanımı sırasında aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir. Bu reaksiyonlar, belirsiz boyuttaki bir popülasyondan gönüllü olarak bildirildiğinden, sıklıklarını güvenilir bir şekilde tahmin etmek veya ilaç maruziyetiyle nedensel bir ilişki kurmak her zaman mümkün değildir.

Bağışıklık Sistemi Bozuklukları: Anafilaktik reaksiyonlar

Sinir Sistemi Bozuklukları: Benign intrakranial hipertansiyon

Psikiyatrik Bozukluklar: Ruh Hali

İlaç etkileşimleri

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

CYP3A4 İnhibitörleri

Budesonide CYP3A4 için bir substrattır. CYP3A4 inhibitörleri ile kullanmaktan kaçının. Güçlü bir CYP3A4 inhibitörünün ( ketokonazol ) eşzamanlı olarak uygulanması, oral budesonide sistemik maruziyetin sekiz kat artışına neden olmuştur. CYP3A4 inhibitörleri (örn. Ketokonazol, itrakonazol, ritonavir, indinavir, sakinavir, eritromisin ve siklosporin ) sistemik budesonid konsantrasyonlarını artırabilir [ KLİNİK FARMAKOLOJİ ].

Üzüm suyu

Budesonide ile greyfurt suyunun yutulmasından kaçının . Budesonid ile CYP3A4 aktivitesini inhibe eden greyfurt suyu alımı, budesonid için sistemik maruziyeti artırabilir [ KLİNİK FARMAKOLOJİ ].

Uyarılar ve Önlemler

UYARILAR

“ÖNLEMLER” Bölümünün bir parçası olarak dahil

ÖNLEMLER

Hipercorticizm ve Adrenal Eksen Bastırma

Kortikosteroidler kronik olarak kullanıldığında, hiperkortisizm ve adrenal aks bastırma gibi sistemik etkiler ortaya çıkabilir. Kortikosteroidler hipotalamus – hipofiz- adrenal (HPA) aksın strese tepkisini azaltabilir . Hastaların cerrahi veya diğer stres durumlarına maruz kaldığı durumlarda, sistemik kortikosteroid takviyesi önerilir. ENTOCORT EC bir kortikosteroid içerdiğinden, kortikosteroidlerle ilgili genel uyarılar takip edilmelidir [ Diğer Sistemik Kortikosteroidler, Enfeksiyon Riski, Diğer Kortikosteroid Etkilerinden Transfekte Edilen Hastalarda Steroid Çekilme Semptomlarına bakınız ].

Crohn hastalığı olan çocuk hastalar, Crohn hastalığı olan yetişkinlere göre biraz daha yüksek sistemik bir şekilde budesonide maruz kalmaktadır ve kortizol baskılanması artmaktadır [bkz . Spesifik Popülasyonlarda Kullanımı , KLİNİK FARMAKOLOJİ ]. Orta ve şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalar (sırasıyla Child-Pugh B ve C), oral budesonidin artmış sistemik maruziyetine bağlı olarak artmış hiper- flitik ve adrenal aks bastırma riski altında olabilir. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanmaktan kaçının (Child-Pugh Sınıf C). Artan belirtiler ve / veya hiperkortisizm semptomları için izleyin ve orta düzeyde karaciğer yetmezliği olan hastalarda (Child-Pugh Sınıf B) dozajı azaltmayı göz önünde bulundurun [bakınız DOZAJ VE İDARİ ,Belirli Popülasyonlarda Kullanımı , KLİNİK FARMAKOLOJİ ].

Diğer Sistemik Kortikosteroidler Transfekte Hastalarda Steroid Çekilme Belirtileri

Kortikosteroid tedavisinden yüksek sistemik etkilerle transfekte edilen hastaları, kortikosteroidlere, ENTOCORT EC gibi daha düşük sistemik elverişliliğe sahip olarak izlemek, çünkü akut adrenal aks bastırma veya benign intrakranial hipertansiyonu içeren steroid tedavisinin geri çekilmesine atfedilen semptomlar gelişebilir. Bu hastalarda adrenokortikal fonksiyon takibi gerekebilir ve kortikosteroid tedavisinin yüksek sistemik etkileriyle dozu dikkatli bir şekilde azaltılmalıdır.

Sistemik kortikosteroidlerin ENTOCORT EC ile değiştirilmesi, daha önce sistemik ilaç tarafından kontrol edilen alerjilerin (örneğin rinit ve egzama ) maskesini kaldırabilir .

Enfeksiyonun Artan Riski

Bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan hastalar, sağlıklı bireylere göre enfeksiyona daha duyarlıdır. Örneğin, tavuk çiçeği ve kızamık , duyarlı hastalarda veya immünosüpresan kortikosteroid dozlarında daha ciddi veya hatta ölümcül seyredebilir. Bu hastalıkları olmayan hastalarda, maruz kalmamak için özel dikkat gösterilmelidir.

Kortikosteroid uygulamasının dozu, yolu ve süresi, yayılmış bir enfeksiyon gelişme riskini nasıl etkilediği bilinmemektedir. Altta yatan hastalığın ve / veya önceki kortikosteroid tedavisinin riske katkısı da bilinmemektedir. Eğer maruz kalırsa, uygun şekilde varisella zoster immün globulin (VZIG) veya havuzlanmış intravenöz immünoglobulin (IVIG) ile tedavi endike olabilir. Kızamığa maruz kalması halinde, havuzlanmış intramüsküler immünoglobulin ( IG ) ile profilaksi belirtilebilir. (VZIG ve IG için reçete bilgilerine bakınız). Tavuk çiçeği oluşursa, antiviral ajanlarla tedavi düşünülebilir.

Kortikosteroidler, aktif veya sessiz tüberküloz enfeksiyonu, tedavi edilmemiş mantar, bakteriyel, sistemik viral veya paraziter enfeksiyonlar veya oküler herpes simplex olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır .

Diğer Kortikosteroid Etkileri

Hipertansiyon , diabetes mellitus , osteoporoz , peptik ülser , glokom veya katarakt veya ailede diyabet veya glokom öyküsü olan veya kortikosteroidlerin istenmeyen etkilere sahip olabileceği diğer durumları olan hastaları izleyin .

Hasta Danışmanlığı Bilgileri

Hastalara FDA Onaylı hasta etiketini ( HASTA BİLGİSİ ) okumalarını tavsiye edin .

Hipercorticizm ve Adrenal Eksen Bastırma

Hastalara, ENTOCORT EC Kapsüllerinin, sistemik kortikosteroidlerden ENTOCORT EC’ye aktarılması halinde sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından talimat verildiği gibi, hiper-kayma ve adrenal eksen supresyonuna neden olabileceği ve bir taper programını takip edeceği konusunda tavsiyelerde bulunun [ UYARILAR VE ÖNLEMLER’e bakınız ]. Hastalara, sistemik kortikosteroidlerin ENTOCORT EC ile değiştirilmesinin, daha önce sistemik ilaç tarafından kontrol edilen alerjilerin (örn., Burun iltihabı ve egzama) maskesini kaldırabileceği konusunda tavsiyelerde bulunun.

Enfeksiyonun Artan Riski

Hastaları, suçiçeği veya kızamık hastalarına maruz kalmaktan ve maruz kalmaları halinde hemen sağlık görevlilerine danışmaktan kaçınmaları için tavsiyelerde bulunun. Hastalara, çeşitli enfeksiyonlar geliştirme riski arttığını bildirin; Mevcut tüberküloz, fungal, bakteriyel, viral veya paraziter enfeksiyonların veya oküler herpes simplex’in kötüleşmesi ve herhangi bir enfeksiyon belirtileri geliştirmeleri durumunda sağlık uzmanlarına başvurmaları [ UYARILAR VE ÖNLEMLER ].

Gebelik

Kadın hastalara, ENTOCORT EC’nin fetüste zarara neden olabileceği ve bilinen veya şüphelenilen bir gebelikle sağlık hizmeti sağlayıcısını bilgilendirebileceği konusunda tavsiyede bulunun [bkz . Belirli Populasyonlarda Kullanım ].

yönetim

Hastalara şunları önerin:

 • Sabahları günde bir kez ENTOCORT EC kapsüllerini alın.
 • ENTOCORT EC kapsüllerini yutunuz. Çiğneyin ya da ezmeyin.
 • ENTOCORT EC tedavisi süresince greyfurt suyu tüketiminden kaçının [bkz. İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ].

Klinik Olmayan Toksikoloji

Kanserojenez, Mutajenez, Doğurganlık Bozukluğu

Budesonid ile karsinojenisite çalışmaları, sıçanlarda ve farelerde gerçekleştirilmiştir. Sprague-Dawley sıçanlarında iki yıllık bir çalışmada, budesonid, erkek sıçanlarda 50 mcg / kg’lık bir oral dozda (vücut yüzey alanı bazında yaklaşık olarak önerilen maksimum insan dozunun yaklaşık 0.05 katı) gliomaların insidansında istatistiksel olarak anlamlı bir artışa neden olmuştur. ). Ek olarak, erkek sıçanlardaki erkek hepatoselüler tümörlerin 25 mcg / kg’da (vücut yüzey alanı bazında önerilen maksimum insan dozunun yaklaşık 0.023 katı) ve yukarısında artışlar olmuştur. Dişi sıçanlarda 50 mcg / kg’a kadar olan oral dozlarda (vücut yüzey alanı bazında önerilen maksimum insan dozunun yaklaşık 0.05 katı) hiçbir tümörijenisite görülmemiştir. Erkek Sprague-Dawley sıçanlarında ek iki yıllık bir çalışmada, budesonid 50 mcg / kg’lık bir oral dozda (yaklaşık 0) glioma neden olmamıştır. Vücut yüzey alanı bazında önerilen maksimum insan dozunun 05 katıdır). Bununla birlikte, 50 mcg / kg’lık bir oral dozda hepatosellüler tümörlerin insidansında istatistiksel olarak anlamlı bir artışa neden olmuştur (vücut yüzey alanı bazında maksimum önerilen insan dozunun yaklaşık 0.05 katı). Eşzamanlı referans kortikosteroidler (prednizolon ve triamsinolon asetonid) benzer bulgular gösterdi. Farelerdeki 91 haftalık bir çalışmada, budesonid 200 mcg / kg’a kadar oral dozlarda (vücut yüzey alanı bazında önerilen maksimum insan dozunun yaklaşık 0.1 katı) oral kansere karşı tedaviye neden olmamıştır.

Budesonid, Ames testinde genotoksik değildi , fare lenfoma hücresi ileri gen mutasyonu (TK +/- ) testi, insan lenfosit kromozomu aberasyon testi, Drosophila melanogaster cinsine bağlı resesif kalıtım testi, sıçan hepatosit ÜDS testi ve fare mikronükleusu Ölçek.

Sıçanlarda, budesonidin 80 mcg / kg’a kadar olan subkutan dozlarda fertilite üzerinde hiçbir etkisi yoktu (vücut yüzey alanı bazında önerilen maksimum insan dozunun yaklaşık 0.07 katı). Bununla birlikte, doğumda ve emzirme döneminde yavrularda doğum öncesi canlılık ve canlılık, maternal vücut ağırlığı artışında azalma, 20 mcg / kg subkutan dozlarda (bir vücutta önerilen maksimum insan dozunun yaklaşık 0.02 katı) azalmaya neden olmuştur. yüzey alanı temeli) ve üzeri. Böyle bir etki 5 mcg / kg olarak kaydedilmedi (vücut yüzey alanı bazında önerilen maksimum insan dozunun yaklaşık 0.005 katı).

Belirli Popülasyonlarda Kullanım

Gebelik

Risk Özeti

Sınırlı olarak yayınlanan çalışmalar hamile kadınlarda budesonid kullanımı hakkında rapor vermektedir; Bununla birlikte, veriler, büyük doğum kusurları ve düşükle- riyle ilgili ilaçla ilişkili bir riski bildirmek için yetersizdir . Klinik düşünceler vardır [ Klinik Düşünceler ]. Gebe sıçanlar ve tavşanlarla yapılan hayvan reprodüksiyon çalışmalarında, organojenez sırasında subkutan budesonidin uygulanması, yaklaşık olarak 0.5 kat veya 0.05 kat, yani önerilen maksimum insan dozu, fetal kaybının artması, pup ağırlıklarının ve iskelet anormalliklerinin artmasına neden olmuştur. Maternal toksisite bu doz seviyelerinde [bakınız hem de sıçan ve tavşanlarda görülmüştür veri ]. Hayvan verilerine dayanarak, hamile kadınlara bir fetüse yönelik potansiyel risk konusunda tavsiyelerde bulunun.

Majör doğum defektleri ve belirtilen popülasyonun düşük olması için tahmini fon riski bilinmemektedir. ABD genel popülasyonunda, klinik olarak tanınan gebeliklerde majör doğum defektleri ve düşük doğum oranı tahmini fon riski sırasıyla% 2 ila% 4 ve% 15 ila% 20’dir.

Klinik Düşünceler

Hastalığa Bağlı Anne ve / veya Embriyo / Fetal Risk

Bazı yayınlanmış epidemiyolojik çalışmalar, artan hastalık aktivitesi (artan dışkı sıklığı ve abdominal ağrı dahil) dönemlerinde, erken doğum ve düşük doğum ağırlıklı bebekler de dahil olmak üzere Crohn hastalığı olan kadınlarda istenmeyen gebelik sonuçlarının bir ilişkisini göstermektedir . Crohn hastalığı olan gebeler, hastalığın kontrol altına alınmasının önemi konusunda bilgilendirilmelidir.

Fetal / Neonatal yan etkiler

Gebelikte kortikosteroid alan annelerden doğan bebeklerde hipoadrenalizm görülebilir. Bebekler, kötü beslenme, sinirlilik, güçsüzlük ve kusma gibi hipoadrenalizm belirtileri için dikkatle gözlemlenmeli ve buna göre yönetilmelidir [ UYARILAR VE ÖNLEMLER ].

Veri

Hayvan Verileri

Budesonid tavşanlarda ve sıçanlarda teratojenik ve embriyodan idi .

Gebe sıçanlara bir embriyo-fetal gelişim çalışmada, sıçanlarda kadar yaklaşık 500 mcg / kg deri altı dozlarda fetus gelişimi ve hayatta kalma etkileri vardı 6-15 gebelik gün organogenez döneminde budesonid ile deri altından uygulandı (yaklaşık 0,5 katı vücut yüzey alanı bazında maksimum önerilen insan dozu). Gebeliğin 6-18 günlerinden organogenezis döneminde dozlanan gebe tavşanlardaki embriyo-fetal gelişim çalışmasında maternal abortus artışıve tavşanlarda yaklaşık 25 mcg / kg’a varan subkütan dozlarda (vücut yüzey alanı bazında tavsiye edilen maksimum insan dozunun yaklaşık 0.05 katı) altlıktan dozlarda fetal gelişim ve azaltma üzerindeki etkiler. Vücut ağırlığı artışında azalma dahil olmak üzere anne toksisitesi, tavşanlarda 5 mcg / kg (vücut yüzey alanı bazında önerilen maksimum insan dozunun yaklaşık 0.01 katı) ve sıçanlarda 500 mcg / kg (yaklaşık 0.5 kat) subkutan dozlarda gözlenmiştir. vücut yüzey alanı bazında maksimum önerilen insan dozu).

Bir de peri ve doğum sonrası gelişim çalışmasında, sıçanlar 21. Gün Gün 15 sonrası coitum döneminde budesonidle deri altından uygulandı doğum , budesonid teslimat üzerine etkisi olmadığı ancak büyüme ve yavru gelişimi üzerinde bir etkisi yaptı. Ek olarak, yavru sağkalımı azaldı ve hayatta kalan yavrular, MRHD’nin 0.02 katı (20 mg / kg / gün ve daha yüksek maternal subkütan dozlarda mg / m2 bazında) maruz kalma sırasında doğumda ve emzirme döneminde ortalama vücut ağırlıklarını azaltmıştı. Bu bulgular maternal toksisite varlığında meydana geldi.

emzirme

Risk Özeti

Laktasyon çalışmaları ENTOCORT EC dahil olmak üzere oral budesonid ile yapılmamıştır ve ilacın anne sütüyle beslenen bebekler üzerindeki etkisi veya ilacın süt üretimi üzerindeki etkileri hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Yayınlanmış bir çalışma, budesonidin anne sütünde budesonidin inhalasyonunu takiben budesonidin bulunduğunu bildirmektedir [bakınız Veri ]. Emzirmenin gelişimsel ve sağlıkla ilgili yararları, annenin ENTOCORT EC için klinik ihtiyacı ve anne sütüyle beslenen bebek üzerindeki ENTOCORT EC ya da altta yatan anne durumu üzerindeki olası olumsuz etkileri ile birlikte düşünülmelidir.

Veri

Yayınlanmış bir çalışma, budesonidin anne sütünde, budesonidin inhalasyonunu takiben anne sütünde mevcut olduğunu ve bunun da bebek dozlarının yaklaşık% 0.3 ila% maternal ağırlık ayarlı dozaj ve% 0.4 ile 0.5 arasında değişen bir süt / plazma oranı ile sonuçlandığını bildirmektedir. Budesonid plazma konsantrasyonları saptanmadı ve anne sütü ile beslenen budesonid kullanımından sonra anne sütü ile beslenen bebeklerde advers olaylar kaydedilmedi. ENTOCORT EC kapsüllerinin önerilen günlük dozu, yukarıda açıklanan çalışmada annelere verilen inhale budesonid (günde en fazla 800 mcg) ile karşılaştırıldığında daha yüksektir (günde 9 mg’a kadar). Oral budesonidin 9 mg’lık günlük dozunu (hem tek hem de tekrarlı doz farmakokinetik çalışmalarında) izleyen maksimum budesonid plazma konsantrasyonu, yaklaşık 1 ila 2 nmol / L’den 10 kat daha fazla olan yaklaşık 5 ila 10 nmol / L’dir. Yukarıdaki inhalasyon çalışmasında 800 mcg günlük inhale budesonid dozu sabit durumda. İnhale edilen ve oral dozlar arasında ekstrapolasyon katsayısı varsayarsak, tüm doz seviyelerinde sabittir, ENTOCORT EC’nin terapötik dozlarında, hemşirelik çocuğuna budesonid maruziyeti, budesonid inhalasyonundan 10 kat daha fazla olabilir.

Pediatrik Kullanım

ENTOCORT EC güvenlik ve etkinliği kapsayan aktif Crohn hastalığı hafif ve orta derecede tedavisi için 25’den fazla kg ağırlığında pediatrik hastalarda yaş 8 ila 17 yıl içinde kurulmuştur ileum ve / veya artan nokta üst üste . Bu yaş grubunda ENTOCORT EC’nin kullanımı, yetişkinlerde ENTOCORT EC’nin yeterli ve iyi kontrol edilen çalışmalarından elde edilen kanıtlarla desteklenmiştir, 8 pediatri hastasında 8 haftaya kadar tedavi edilen 149 pediatrik has- tada 2 klinik çalışmadan ek veriler ve 8 çocukta bir farmakokinetik çalışma [bkz. ADVERS REAKSİYONLARI , KLİNİK FARMAKOLOJİ ve Klinik Çalışmalar .


Pediatrik hastalarda ENTOCORT EC gözlenen güvenlik profili kendi erişkinlerde bilinen güvenlik profili ve tespit edilmiştir hiçbir yeni güvenlik kaygıları [bkz tutarlıdır ters tepkiler ].

ENTOCORT EC dahil olmak üzere sistemik kortikosteroidler, pediyatrik hastalarda büyüme hızının azalmasına neden olabilir. Crohn hastalığı olan çocuk hastaları Crohn hastalığı olan yetişkinlere göre% 17 daha yüksek sistemik maruziyet ve kortizol baskılama oranlarına sahiptir [ UYARILAR VE ÖNLEMLER ve KLİNİK FARMAKOLOJİ ].

ENTOCORT EC’nin güvenlik ve etkinliği, 8 yaşından küçük pediatrik hastalarda, ileum ve / veya çıkan kolonun yer aldığı hafif ila orta derecede aktif Crohn hastalığının tedavisi için oluşturulmamıştır.

Hafif ve orta derecede Crohn hastalığının klinik remisyonunun sürdürülmesi için pediyatrik hastalarda ENTOCORT EC’nin güvenliği ve etkinliği belirlenmemiştir . 5 ila 17 yaş arası pediatrik hastalarda bakım tedavisi olarak ENTOCORT EC’nin güvenliğini ve tolere edilebilirliğini değerlendirmek için açık etiketli bir çalışma yapılmış ve klinik remisyonun korunmasının güvenliğini ve etkinliğini oluşturmamıştır.

Geriatrik Kullanım

ENTOCORT EC’nin klinik çalışmaları, daha genç hastalardan farklı yanıt verip vermediklerini belirlemek için 65 yaş ve üstü hasta sayısını içermemektedir. Klinik çalışmalarda ENTOCORT EC ile tedavi edilen 651 hastadan 17’si (% 3) 65 yaş ve üzeri olup, hiçbiri 74 yaşından büyük değildi. Bildirilen diğer klinik deneyimler, yaşlılar ve daha genç hastalar arasındaki yanıtlardaki farklılıkları belirlememiştir. Genel olarak, yaşlı bir hasta için doz seçimi, genellikle, dozlama aralığının düşük ucundan başlayarak, hepatik, renal veya kardiyak fonksiyonun daha büyük sıklığını ve eşlik eden hastalık veya başka ilaç terapisini yansıtan ihtiyatlı olmalıdır.

Karaciğer yetmezliği

Orta ve şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalar (sırasıyla Child-Pugh Sınıf B ve C), budesonide artmış sistemik maruziyete bağlı olarak artmış hiperkortisizm ve adrenal aks bastırma riskinde olabilir [ UYARILAR VE ÖNLEMLER ve KLİNİK FARMAKOLOJİ ]. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanmaktan kaçının (Child-Pugh Sınıf C). Orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda (Child-Pugh B Sınıfı) hipertcorticism belirtileri ve / veya hipertcorticizm belirtileri için monitorizasyon yapın ve dozu azaltmayı göz önünde bulundurun [bakınız DOZAJ VE İDARE ]. Hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda (Child-Pugh Class A) dozaj ayarlaması gerekmez.

Doz Aşımı ve Kontrendikasyonları

DOZ AŞIMI

Glukokortikoidlerin aşırı dozu takiben akut toksisite ve / veya ölüm raporları nadirdir. Tedavi hemen gastrik lavaj veya emezden sonra destek ve semptomatik tedaviden oluşur.

Kortikosteroidler uzamış periyotlarda aşırı dozlarda kullanılıyorsa, hiperkortisizm ve adrenal aks bastırma gibi sistemik kortikosteroid etkileri görülebilir. Sürekli steroid tedavisi gerektiren şiddetli hastalık durumunda kronik doz aşımı için , doz geçici olarak azaltılabilir.

Kadın ve erkek farelerde tek doz oral 200 ve 400 mg / kg dozunda öldürücü olmuştur. Akut toksisite belirtileri motor aktivite, piloereksiyon ve jeneralize ödem azalmıştır .

KONTRENDİKASYONLARI

ENTOCORT EC, budesonide veya ENTOCORT EC bileşenlerinden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir. Anafilaksi dahil olmak üzere ciddi hipersensitivite reaksiyonları meydana gelmiştir [bkz. ADVERSE REACTIONS ].

Klinik Farmakoloji

KLİNİK FARMAKOLOJİ

Hareket mekanizması

Budesonid bir anti-enflamatuar kortikosteroiddir ve yüksek bir glukokortikoid etkiye ve zayıf bir mineraloortikoid etkiye sahiptir ve budesonidin glikokortikoid reseptörlerine afinitesi , ilacın içsel potansiyelini yansıtır, kortizolün yaklaşık 200 katıdır ve 15 kat arasında prednisolon .

Farmakodinamik

ENTOCORT EC dahil olmak üzere glukokortikoidlerle tedavi, endojen kortizol konsantrasyonlarının baskılanması ve hipotalamus – hipofiz- adrenal (HPA) eksen fonksiyonunun bozulması ile ilişkilidir . Pediatrik ve erişkin hastalarda, (%) AUC0-24 plazma kortizolünün azalması ve budesonide sistemik maruziyet arasında pozitif korelasyon vardı.

Yetişkinler

Plazma kortizol süpresyonu, sağlıklı gönüllülerde yapılan çapraz geçişli bir çalışmada , ENTOCORT EC kapsüllerinin ve prednizolonun beş günlük uygulamasının ardından karşılaştırıldı . 24 saat boyunca plazma kortizol konsantrasyon-zaman eğrisinin altındaki alandaki ortalama azalma (EAA 0-24) günde% 20 prednizolon ile daha yüksek (% 78), günde ENTOCORT EC 9 mg ile% 45 oranındaydı.

pediatri

Budesonidin endojen kortizol konsantrasyonları üzerindeki etkisi, 7 gün boyunca günde bir kez ENTOCORT EC 9 mg uygulamasının ardından aktif Crohn hastalığı olan çocuk hastalıkları (n = 8, yaşları 9 ila 14 yıl) ve yetişkinler (n = 6) arasında karşılaştırıldı. Tedavi öncesi temel değerlerle karşılaştırıldığında, kortizolün EAA 0-24’teki ortalama azalma, pediatride% 64 (±% 18) ve ENTOCORT EC tedavisi sonrası erişkinlerde% 50 (±% 27) idi [Bkz. UYARILAR VE ÖNLEMLER , ADVERSE REAKSİYONLARI ve Belirli Popülasyonlarda Kullanım ].

Adrenokortikotropin tehdidine (örn. ACTH stimülasyon testi) verilen yanıtlar, randomize, çift kör, aktif kontrol çalışmasında hafif ve orta derecede aktif Crohn hastalığı olan ve 8-17 yaş arası pediatrik hastalarda çalışılmıştır [bkz. Klinik Çalışmalar ]. ENTOCORT EC ya da prednizolon ile bir kez 9 mg’lık 8 haftalık tedaviden sonra, 1 mg / kg’dan başlayarak konik dozlar halinde uygulandığında, ACTH tehdidine normal yanıtı olan hastaların oranı, budesonid grubunda% 6 idi. prednizolon grubu; sabah p-kortizolü 5 mcg / dL’den büyük olan hastaların oranı, budesonid grubunda% 50 iken, prednizolon grubunda% 22 idi. Ortalama sabah p-kortizol, budesonid grubunda 6.3 mcg / dL ve prednizolon grubunda 2.6 mcg / dL idi (Tablo 4).

Tablo 4. 8 hafta süreyle ENTOCORT EC veya Prednizolon uygulamasının ardından ACTH Stimülasyonu ve Normal Yanıt * sonrası ACTH Stimülasyonu sonrası Peak Endojen Kortizol Seviyeleri (18 mcg / dL’nin üzerinde) ile 8-17 yaş arası Pediatrik Hastaların oranı

Budesonid Prednizolon
18 mcg / dL üzerinde pik plazma kortizol
Temelde % 91 (20/22) % 91 (21/23)
8. haftada % 25 (4/16) % 0 (0/18)
ACTH meydan okumaya normal cevap *
Temelde % 73 (16/22) % 78 (18/23)
8. haftada % 6 (1/16) % 0 (0/18)
* ACTH tehdidine normal yanıt, ko-trinogin etiketinde tanımlandığı gibi 3 kriteri içeriyordu: 1) sabah kortizol düzeyi 5 mcg / dL’nin üzerinde; 2) ACTH tehdidini takiben, kortizol seviyesinin sabahtan en az 7 mcg / dL yükselmesi (ön-meydan okuma); ve ACTH tehdidini takiben 18 mcg / dL’nin üzerinde kortizol seviyesi. Kortizol konsantrasyonu, başlangıçta ve tedaviden sonra 8. haftada intravenöz veya intramüsküler enjeksiyonun 0.25 mg cosyntropininden 30 dakika sonra ölçüldü .

Farmakokinetik

emme

ENTOCORT EC uygulamasının ardından 30 ila 600 dakika arasındaki bireysel hastalarda tepe yoğunluğuna kadar geçen süre değişmiştir. Budesonidin oral biyoyararlanımı, hem hastalar hem de sağlıklı kişilerde% 9 ila% 21 arasında değişmiştir ve ilacın yüksek bir ilk geçişi ortadan kaldırdığını göstermiştir.

Budesonid farmakokinetikler, 3 ila 15 mg arasındaki doz aralığında tekrarlanan uygulamayı takiben doz orantılıydı. Tekrarlanan dozlama sonrasında budesonid birikimi gözlenmedi.

Sağlıklı kişilerde beş gün boyunca 9 mg ENTOCORT EC’nin oral yolla uygulanmasından sonra, ortalama pik plazma konsantrasyonu ve budesonid için plazma konsantrasyon zaman eğrisinin altındaki sabit durum alanı, 5.3 ± 1.8 nmol / L ve 37.0 ± 14.6 nmol • hr / L idi. sırasıyla.

Aktif Crohn hastalığı olan hastalarda günde bir kez 9 mg ENTOCORT EC uygulamasının ardından ortalama pik plazma konsantrasyonu ve AUC sırasıyla 4.0 ± 2.1 nmol / L ve 35.0 ± 19.8 nmol h / L idi.

Yüksek yağlı bir yemeğin eşzamanlı olarak uygulanması, ENTOCORT EC’den en yüksek konsantrasyona kadar budesonid konsantrasyonunu 2.3 saat geciktirmiş, ancak sağlıklı bireylerde AUC’yi önemli ölçüde etkilememiştir.

dağıtım

Budesonidin ortalama dağılım hacmi (Vss) sağlıklı bireylerde ve hastalarda 2.2 ile 3.9 L / kg arasında değişmiştir. Plazma protein bağlanmasının, cinsiyete bağlı olarak 1 ila 230 nmol / L konsantrasyon aralığında% 85 ila% 90 olduğu tahmin edildi. Eritrosit klinik konsantrasyonlarda / plazma bölümü oranı yaklaşık 0.8 idi.

Eliminasyon

Budesonid sağlıklı yetişkinlerde plazma klirensi 0.9 ila 1.8 L / dk idi. Crohn hastalığı olan hastalarda budesonidin intravenöz uygulanması sonrasında ortalama plazma klirensi 1.0 L / dk idi. Bu plazma klirensi değerleri, tahmini karaciğer kan akışına yaklaştı ve buna göre, budesonidin, yüksek bir hepatik klerans ilacı olduğunu düşündürmektedir. Plazma eliminasyon yarı ömrü, intravenöz dozlar uygulandıktan sonra 2 ila 3.6 saat arasında değişti ve sağlıklı yetişkinler ve Crohn hastalığı olan hastalar arasında farklılık göstermedi.

Metabolizma

Emilimden sonra, budesonid yüksek ilk geçiş metabolizmasına tabidir (% 80 ila% 90). İnsan karaciğer mikrozomlarında in vitro deneyler, budesonidin, esas olarak CYP3A4 tarafından, 2 ana metaboliti olan 6p-hidroksi budesonid ve 16a-hidroksi prednizolona hızlı ve kapsamlı bir şekilde biyolojik olarak dönüştürüldüğünü göstermiştir. Bu metabolitlerin kortikosteroid aktivitesi, ana bileşik ile ilgili olarak ihmal edilebilir (1/100’den az). Sağlıklı deneklerde intravenöz dozlarla in vivo araştırmalar in vitro bulgularla uyumluydu.

Boşaltım

Budesonid, idrar ve dışkıda metabolit formunda atıldı. Mikronize [oral hem de intravenöz uygulamadan sonra 3 H] -budesonide, geri kazanılan radyoaktivitenin yaklaşık% 60 idrarda bulunmuştur. 6β-hidroksi budesonid ve 16a-hidroksi prednizolon dahil olmak üzere ana metabolitler, esas olarak renksiz olarak atılır, sağlam veya konjuge formlardadır. İdrarda değişmeyen budesonid saptanmadı.

Belirli Popülasyonlar

Yaş

Pediyatrik Nüfus (8 yaş ve üstü)

Budesonidin farmakokinetiği, ENTOCORT EC’nin oral uygulaması ve budesonidin intravenöz uygulanmasından sonra 9-14 yaşlarındaki (n = 8) pediatrik hastalarda araştırıldı. 7 gün boyunca günde bir kez 9 mg ENTOCORT EC uygulamasının ardından, budesonidin tepe plazma konsantrasyonuna kadar geçen ortalama süre 5 saat ve ortalama tepe plazma konsantrasyonu 6.0 ± 3.5 nmol / L idi. Aynı çalışmadaki ortalama AUC, Crohn hastalığı olan yetişkin hastalarda 41.3 ± 12.2 nmol • h / L ve% 17 daha yüksekti. Pediyatrik hastalarda ortalama mutlak oral uygunluk% 9.2 (% 3 ila% 17; n = 4) idi.

Tek doz intravenöz budesonid uygulamasından sonra (n = 4), ortalama dağılım hacmi (Vss) 2.2 ± 0.4 L / kg ve ortalama klirensi 0.81 ± 0.2 L / dk idi. Pediyatrik hastalarda ortalama eliminasyon yarı ömrü 1.9 saatti. Pediatrik hastalarda vücut ağırlığı normalize edilmiş klirens, intravenöz uygulama sonrası yetişkin hastalarda 15.9 mL / dak / kg’a kıyasla 20.5 mL / dak / kg olmuştur [Bkz. UYARILAR VE ÖNLEMLER , Belirli Populasyonlarda Kullanım ].

Karaciğer yetmezliği

Hafif (Child-Pugh Class A, n = 4) veya orta (Child-Pugh Class B, n = 4) karaciğer yetmezliği olan hastalarda, budesonid 4 mg oral olarak tek doz olarak uygulandı. Orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda normal karaciğer fonksiyonuna sahip olan sağlıklı bireylere göre 3.5 kat daha yüksek AUC, hafif karaciğer yetmezliği olanlarda ise 1.4 kat daha yüksek EAA saptandı. Cmax değerleri benzer artışlar göstermiştir [bakınız DOZAJ VE İDARİ , UYARILAR VE ÖNLEMLER ]. Hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda artmış sistemik maruziyet klinik olarak anlamlı kabul edilmedi. Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalar (Child-Pugh Class C) çalışılmamıştır.

İlaç Etkileşimi Çalışmaları

Budesonid CYP3A4 ile metabolize edilir. CYP3A4’ün güçlü inhibitörleri, budesonidin plazma konsantrasyonlarını birkaç kat arttırabilir. Tersine, CYP3A4’ün indüklenmesi potansiyel olarak budesonid plazma konsantrasyonlarının düşmesine neden olabilir.

Budesonide Diğer İlaçların Etkileri

Ketokonazol

Açık, randomize olmayan, çaprazlama çalışmasında, 6 sağlıklı kişiye, günde iki kez 100 mg ketokonazol ile 3 günlük tedavinin son ketokonazoldozu ile birlikte veya tek doz olarak 10 mg budesonid verildi . Ketokonazolün birlikte uygulanması, budesonid’in AUC’sinde tek başına budesonide kıyasla, sekiz kat artışa neden olmuştur [bakınız İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ].

Üzüm suyu

Açık, randomize, çaprazlama çalışmasında, 8 sağlıklı kişinin ENTOCORT EC kapsülleri 3 mg, tek başına veya 600 mL konsantre greyfurt suyu (en çok bağırsak mukozasında CYP3A4 aktivitesini inhibe eden ) ile verildi. günlük idareler. Greyfurt suyunun eşzamanlı uygulanması tek başına budesonide kıyasla budesonidin biyoyararlanımının 2 kat artmasına neden olmuştur [bakınız İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ].

Oral Kontraseptifler (CYP3A4 Yüzeyleri)

Paralel bir çalışmada, budesonidin farmakokinetiği, oral kontraseptif almayan sağlıklı kadın denekler ve desogestrel 0.15 mg ve etinil östradiol 30 μg içeren oral kontraseptif alan sağlıklı kadın denekler arasında önemli ölçüde farklı değildi. Bir hafta boyunca günde bir kez (önerilen dozun yarısı) Budesonide 4.5 mg bir CYP3A4 substratı olan etinil estradiolün plazma konsantrasyonlarını etkilemedi. Budesonid 9 mg’nin günde bir kez etinil estradiol plazma konsantrasyonları üzerindeki etkisi araştırılmamıştır.

Omeprazol

11 sağlıklı bireyde yapılan bir çalışmada, çift kör, randomize, plasebo kontrollü bir şekilde, tek doz olarak ENTOCORT EC 9 mg olarak uygulanan budesonidin farmakokinetiği üzerine günde bir kez 20 mg omeprazol ile 5 ila 6 günlük tedavi etkisi araştırılmıştır. Omeprazol 20 mg günde bir kez budesonidin emilimini veya farmakokinetiğini etkilemedi.

Cimetidine

Açık, randomize olmayan çapraz geçişli bir çalışmada, simetidin’in budesonidin farmakokinetiği üzerindeki potansiyel etkisi araştırılmıştır. Altı sağlıklı denek, 2 ayrı 3 günlük periyot için günde 1 gram simetidin (yemeklerle 200 mg ve gece 400 mg) aldı. Budesonid 4 mg ya tek başına ya da simetidin tedavi dönemlerinin birinin son gününde uygulandı. Simetidin birlikte uygulanması, budesonid pik plazma konsantrasyonunda sırasıyla% 52 ve% 31’lik bir artışa ve budesonidin AUC’sine neden olmuştur.

Klinik çalışmalar

Aktif Crohn Hastalığı Orta Düzeyde Tedavi

Yetişkinler

ENTOCORT EC etkinliği aktif Crohn hastalığı hafif-orta 994 hastada değerlendirildi ileum ve / veya artan kolon 8 haftalık bir süre boyunca 5 randomize ve çift-kör çalışmada. Çalışmaya yaşları 17 ile 85 arasında değişmekte (ortalama 35),% 40’ı erkek,% 97’si beyazdı. Crohn Hastalığı Aktivite İndeksi (CDAI), bu 5 çalışmadaki etkinliği belirlemek için kullanılan temel klinik değerlendirmedir. 1 CDAI, hasta tarafından derecelendirilen öznel yönleri (sıvı veya çok yumuşak dışkı sıklığı, abdominal ağrı derecesi ve genel sağlık durumu ) ve objektif gözlemler (ekstraintestinal semptom sayısı, antidiyare ilaç ihtiyacı, karın varlığı kütle, vücut ağırlığı vehematokrit ). 8 haftalık tedaviden sonra değerlendirilen 150’den küçük veya eşit bir CDAI skoru olarak tanımlanan klinik iyileşme, ENTOCORT EC kapsüllerinin bu 5 karşılaştırmalı etkinlik çalışmasında birincil etkinlik değişkeniydi. Bu çalışmalardaki güvenlik değerlendirmeleri, olumsuz reaksiyonların izlenmesini içermektedir. Hipercorticizm belirtilerinin kontrol listesi kullanıldı.

Bir çalışma (Çalışma 1), günde bir ENTOCORT EC 9 mg etkinliğini karşılaştırıcıya karşılaştırmıştır. Başlangıçta, ortanca CDAI 272 idi. ENTOCORT EC 9 mg günlük, karşılaştırıcıdan 8. haftada önemli derecede daha yüksek bir klinik iyileşme oranı ile sonuçlandı. Tablo 5’e bakınız.

Tablo 5: Klinik İyileştirme Oranları (CDAI 150’den küçük veya eşittir) 8 haftalık tedaviden sonra

Klinik çalışma ENTOCORT EC 9 mg Günlük ENTOCORT EC 4.5 İkiz mg Günlük Karşılaştırıcı 3 plasebo Prednizolon
1 62/91 (% 69) 1 37/83 (% 45)
2 31/61 (% 51) 2 13/64 (% 20)
3 38/79 (% 48) 41/78 (% 53) 13/40 (% 33)
4 35/58 (% 60) 25/60 (% 42) 35/58 (% 60)
5 45/86 (% 52) 56/85 (% 65)
Karşılaştırıcıya göre 1. p = 0.0004.
2. plaseboya kıyasla p = 0.001.
3. Bu ilaç Amerika Birleşik Devletleri’nde Crohn hastalığı tedavisi için onaylanmamıştır.

İki plasebo kontrollü klinik çalışma yapıldı (Çalışmalar 2 ve 3). Çalışma 2, 258 hastayı kapsamakta ve ENTOCORT EC dereceli dozlarının (günde iki kez 1.5 mg, günde iki kez 4.5 mg veya günde iki kez 7.5 mg) plaseboya göre derecesini test etmiştir. Başlangıçta, ortanca CDAI 290’du. 1.5 mg’lık iki günlük kol (veriler gösterilmemiştir) plasebodan ayırt edilemedi. Günde iki kez 4.5 mg olan plasebodan istatistiksel olarak farklıydı (Tablo 5), günlük ENTOCORT EC dozunun günde 15 mg’a yükseldiği zaman ek fayda görülmedi (veriler gösterilmemiştir). Çalışma 3, 3 kollu bir paralel grup çalışmasıydı. Gruplar günde bir kez ENTOCORT EC 9 mg, günde iki kez ENTOCORT EC 4.5 mg ve 8 hafta boyunca plasebo ile muamele edilmiş, ardından 2 hafta çift kör konik faz uygulanmıştır. Başlangıçtaki ortalama CDAI 263 idi. Ne 9 mg, ne de 4. Günde iki kez 5 mg ENTOCORT EC doz düzeyleri plasebodan istatistiksel olarak farklıydı (Tablo 5). Erişkinlerde ileum ve / veya yükselen kolonun yer aldığı hafif ila orta derecede aktif Crohn hastalığının tedavisi için ENTOCORT EC’nin önerilen dozu 8 haftaya kadar sabahları günde bir kez 9 mg’dır [bkz.KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU]. İki klinik çalışma (Çalışmalar 4 ve 5), ENTOCORT EC kapsüllerini oral prednizolonla karşılaştırdı (başlangıç ​​dozu günde 40 mg). Çalışma 4, 3 kollu bir paralel grup çalışmasıydı. Gruplar günde bir kez ENTOCORT EC 9 mg, günde iki kez ENTOCORT EC 4.5 mg ve 8 hafta boyunca prednizolon 40 mg (konik dozu), ardından 4 haftalık bir çift kör konik fazla tedavi edildi. Başlangıçta, ortanca CDAI 277 idi. ENTOCORT EC günde 9 mg ve çalışma 4’teki prednizolon gruplarında eşit klinik iyileşme oranları (% 60) görülmüştür. Çalışmada, ENTOCORT EC grubundaki hastaların% 13’ünde daha az hasta klinik iyileşme göstermiştir. prednizolon grubundan daha fazla (istatistiksel bir fark yoktur) (Tablo 5).

Normal plazma kortizol değerleri (150 nmol / L’den büyük) olan hastaların oranı, her iki çalışmada da (% 60 ila% 66) prednizolon gruplarından (% 26 ila% 28) 8. haftada, ENTOCORT EC gruplarında anlamlı olarak daha yüksekti. .

Pediatri (Yaşı 8 ile 17 arası)

8 ila 17 yaş arası pediatrik hastalarda ENTOCORT EC’nin etkinliği, 25 kg’dan hafif ve orta derecede aktif Crohn hastalığı ( Crohn’s Disease olarak tanımlanmıştır)İleum ve / veya çıkan kolonun yer aldığı Aktivite İndeksi (CDAI) ≥ 200) bir randomize, çift kör, aktif kontrol çalışmasında değerlendirildi. Bu çalışma, 1 mg / kg’dan başlayarak konik dozlarda verilen prednizolon ile günde bir kez ENTOCORT EC 9 mg’ı karşılaştırdı. Yirmi iki (22) hasta ENTOCORT EC kapsülü ile tedavi edildi ve 24 hasta prednizolon ile tedavi edildi. 8 haftalık tedaviden sonra, ENTOCORT EC ile tedavi edilen hastaların% 55’i (% 95 CI:% 32,% 77) son noktaya (CDAI-150),% 68’e (% 95 CI:% 47,% 89) ulaştı. prednizolon ile tedavi edilen hastaların. Günde ortalama sıvı veya çok yumuşak dışkı sayısı (7 gün içinde değerlendirildi) başlangıçta 1.49’dan ENTOCORT EC ve 2.00 ile tedavi sonrası 0.96’dan prednizolon ile tedaviden sonra 0.52’ye düştü. Ortalama günlük karın ağrısı derecesi (0 = yok, 1 = hafif,

Bu yaş grubunda ENTOCORT EC’nin kullanımı, yetişkinlerde ENTOCORT EC’nin yeterli ve iyi kontrollü çalışmalarından elde edilen kanıtlar ve pediyatrik hastalarda yapılan güvenlik ve farmakokinetik çalışmalarla desteklenmektedir.

Orta derecede Crohn Hastalığına Klinik Remisyonun Bakımı

Yetişkinler

Klinik remisyonun sürdürülmesi için ENTOCORT EC’nin etkinliği, 380 hastanın randomize edildiği ve günde bir kez 3 mg veya 6 mg ENTOCORT EC veya plasebo ile tedavi edildiği dört çift kör, plasebo kontrollü, 12 aylık çalışmalarda değerlendirilmiştir. Hastalar yaşları 18 ile 73 (ortalama 37) yıl arasında değişmektedir. Hastaların% 60’ı kadın,% 99’u Kafkas idi. Girişteki ortalama CDAI 96 idi. Dört klinik çalışma arasında, kayıtlı hastaların yaklaşık% 75’inde sadece ileal hastalık vardı. kolonoskopitedaviden sonra yapılmadı. ENTOCORT EC günde 6 mg, retansiyon süresini uzatarak, CDAI’de 150’den fazla toplam puana kadar bir artış veya hastalıklarda bozulma nedeniyle yoksunluk olarak tanımlanmıştır. 4 çalışmanın havuzlanmış popülasyonunda nükseden medyan zamanı, plasebo alan hastalar için 154 gündü ve günde ENTOCORT EC 6 mg alan hastalar için 268 gündü. ENTOCORT EC günde 6 mg, 3 çalışmada 4 çalışma için havuzlanmış popülasyonda plaseboya göre semptom kontrolü kaybı olan hastaların oranını azaltmıştır (plasebo için% 28’e karşı% 45).

REFERANSLAR

 1. En iyi WR, Becktel JM, Singleton JW, Kern F: Bir Crohn Hastalığı Aktivite İndeksi, Ulusal Kooperatif Crohn Hastalığı Çalışması Geliştirme. Gastroenterology1976; 70 (3): 439-444.

İlaç Rehberi

HASTA BİLGİSİ

ENTOCORT ® EC
(EN-toe-cort EE CEE)
(budesonid) Kapsüller

ENTOCORT EC almaya başlamadan önce ve her doldurduğunuzda bu Hasta Bilgilerini okuyun. Yeni bilgi olabilir. Bu bilgi, sağlık hizmeti sağlayıcınız ile tıbbi durumunuz veya tedaviniz hakkında konuşmanın yerini alamaz.

ENTOCORT EC nedir?

ENTOCORT EC, ince bağırsağın ( ileum ) bir kısmını ve kalın bağırsağın bir kısmını (yükselen kolon ) etkileyen hafif ila orta derecede Crohn hastalığını tedavi etmek için kullanılan bir reçete kortikosteroid ilacıdır :

 • Aktif Crohn hastalığı olan 8 yaşında ve daha yaşlı kişilerde
 • yetişkinlerde semptomların 3 aya kadar gelmesini engellemeye yardımcı olmak için

ENTOCORT EC’nin 8 yaşın altındaki çocuklarda veya hafif ila orta derecede aktif Crohn’s hastalığının tedavisi için 8 ila 17 yaş ve altındaki çocuklarda (25 kg veya daha az) çocuklarda güvenli ve etkili olup olmadığı bilinmemektedir. ince bağırsağın (ileum) bir kısmını ve kalın bağırsağın bir kısmını (artan kolon) etkiler.

ENTOCORT EC’nin, ince bağırsağın (ileum) bir kısmını ve kalın bağırsağın (yükselen kolon) bir kısmının geri gelmesini etkileyecek hafif ila orta derecede Crohn hastalığının semptomlarını korumaya yardımcı olmak için çocuklarda güvenli ve etkili olup olmadığı bilinmemektedir.

ENTOCORT EC’yi kim almamalıdır?

ENTOCORT EC’yi almayın:

 • Budesonide veya ENTOCORT EC’deki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz var. ENTOCORT EC’deki bileşenlerin tam listesi için bu broşürün sonuna bakın.

ENTOCORT EC almadan önce sağlık uzmanına ne söylemeliyim?

ENTOCORT EC’yi almadan önce sağlık uzmanınıza şunları söyleyin:

 • karaciğer problemleri var
 • ameliyat yapmayı planlıyorlar
 • sahip suçiçeği veya kızamık veya yakın zamanda suçiçeği veya kızamık olan herkes yakın olmuştur
 • enfeksiyonu olmak
 • sahip diyabet veya glokom veya sahip aile öyküsü , diyabet veya glokom
 • katarakt olmak
 • tüberküloz var mıydı
 • sahip yüksek kan basıncı ( yüksek tansiyon )
 • kemik mineral yoğunluğunun azalması ( osteoporoz )
 • mide ülseri
 • başka herhangi bir tıbbi durumunuz var
 • hamile ya da hamile olmayı planlıyorlar. ENTOCORT EC, doğmamış bebeğinize zarar verebilir. Hamile olduğunuzda ENTOCORT EC’yi kullanırsanız, doğmamış bebeğinizin olası riskleri hakkında sağlık uzmanınıza danışın. Hamileyseniz veya ENTOCORT EC ile tedaviniz sırasında hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, sağlık uzmanınıza hemen bildirin.
 • Emziriyorlar veya emzirmeyi planlıyorlar. ENTOCORT EC’nin anne sütüne geçip geçmediği veya bebeğinizi etkileyeceği bilinmemektedir. ENTOCORT EC’yi kullanırsanız, bebeğinizi beslemenin en iyi yolu hakkında sağlık uzmanınızla konuşun.

Reçeteli ve reçetesiz satılan ilaçlar, vitaminler ve bitkisel takviyeler dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçlar hakkında sağlık uzmanınıza bilgi verin . ENTOCORT EC ve diğer ilaçlar birbirini etkileyerek yan etkilere neden olabilir.

ENTOCORT EC’yi nasıl kullanmalıyım?

 • ENTOCORT EC’yi sağlık uzmanınızın size söylediği gibi alınız.
 • Sağlık uzmanınız, kaç tane ENTOCORT EC kapsülünün kullanılacağını size söyleyecektir. Sağlık uzmanınız gerekirse dozunuzu değiştirebilir.
 • Sabahları her gün ENTOCORT EC 1’e katılın.
 • ENTOCORT EC kapsüllerini tamamen alın. ENTOCORT EC kapsüllerini yutmadan önce çiğneyin veya ezmeyin.
 • Çok fazla ENTOCORT EC alırsanız, sağlık uzmanınızı hemen arayın veya en yakın hastane acil servisine gidin.

ENTOCORT EC alırken nelerden kaçınırım?

 • Içmeyin greyfurt ENTOCORT EC ile tedavi sırasında suyu. İçme greyfurt suyu, kanınızdaki ENTOCORT EC seviyesini arttırabilir.

ENTOCORT EC’nin olası yan etkileri nelerdir?

ENTOCORT EC aşağıdakiler de dahil olmak üzere ciddi yan etkilere neden olabilir:

 • Kanda çok fazla kortikosteroid ilacının bulunması (hiperkortisizm). ENTOCORT EC’nin uzun süreli kullanımı kanınızda çok fazla kortikosteroid ilacına sahip olabilir.

Aşağıdaki belirtilerden ve hipercorticizm belirtilerinden herhangi birine sahipseniz, sağlık uzmanınıza bildirin:

  • akne
  • kolayca çürük
  • yüzünüzün yuvarlanması (ay yüzü)
  • ayak bileği şişmesi
  • Vücudunuzda ve yüzünüzde daha kalın veya daha fazla saç
  • omuzlarınız arasında bir yağlı ped veya kambur ( buffalo kambur )
  • Karın, uyluk, göğüs ve kolların cildinde pembe veya mor çatlaklar
 • Adrenal bastırma. ENTOCORT EC uzun bir süre (kronik kullanım) alındığında, adrenal bastırma gerçekleşebilir. Bu, adrenal bezlerin yeterince steroid hormonu yapmadığı bir durumdur . Adrenal bastırma belirtileri şunlardır: yorgunluk, halsizlik, bulantı ve kusma ve düşük tansiyon . Stres altındaysanız veya ENTOCORT EC ile tedavi sırasında adrenal süpresyon semptomlarınız varsa sağlık uzmanınıza danışın.
 • Alerjilerin kötüleşmesi. Alerjileri tedavi etmek için diğer bazı kortikosteroid ilaçlarını kullanırsanız, ENTOCORT EC’ye geçmek alerjilerinizin geri dönmesine neden olabilir. Bu alerjiler, burnunuzun içinde ( rinit ) egzama veya iltihap olarak adlandırılan bir cilt durumunu içerebilir . ENTOCORT EC alırken alerjilerinizden herhangi biri kötüleşirse sağlık uzmanınıza bildirin.
 • Artan enfeksiyon riski. ENTOCORT EC bağışıklık sisteminizi zayıflatır . Bağışıklık sisteminizi zayıflatan ilaçlar almak enfeksiyonlara yakalanma olasılığınızı artırır. ENTOCORT EC alırken, su çiçeği veya kızamık gibi bulaşıcı hastalıkları olan kişilerle temastan kaçının . Tavuk çiçeği veya kızamık olan herhangi biriyle temas kurarsanız, sağlık uzmanınıza hemen bildirin.

Aşağıdakiler dahil olmak üzere ENTOCORT EC ile tedavi sırasında herhangi bir belirti veya semptom hakkında sağlık uzmanınıza bilgi verin:

  • ateş
  • titreme
  • Ağrı
  • yorgun hissetmek
  • ağrıları
  • mide bulantısı ve kusma

Yetişkinlerde ENTOCORT EC’nin en yaygın yan etkileri şunlardır:

 • baş ağrısı
 • karın bölgesi (karın) ağrısı
 • hava geçişlerinde enfeksiyon (solunum yolu enfeksiyonu)
 • gaz
 • mide bulantısı
 • kusma
 • sırt ağrısı
 • yorgunluk
 • hazımsızlık
 • Ağrı
 • baş dönmesi

ENTOCORT EC’nin 8 ila 17 yaş arasındaki çocuklarda en çok görülen ve 55 kilodan (25 kg) fazla olan yan etkileri, yetişkinlerde en sık görülen yan etkilere benzemektedir.

Sizi rahatsız eden ya da gitmeyen herhangi bir yan etkiniz varsa, sağlık uzmanınıza bildirin.

Bunlar, ENTOCORT EC’nin olası tüm yan etkileri değildir. Daha fazla bilgi için doktorunuza ya da eczacınıza danışın.

Yan etkilerle ilgili tıbbi tavsiye için doktorunuzu arayın. Yan etkileri 1-800-FDA-1088’de FDA’ya bildirebilirsiniz. Yan etkileri Perrigo’ya 1-866-634-9120 numaralı telefondan bildirebilirsiniz.

ENTOCORT EC’yi nasıl saklamalıyım?

 • ENTOCORT EC’yi oda sıcaklığında 68 ° F ila 77 ° F (20 ° C ila 25 ° C) arasında saklayın.
 • ENTOCORT EC’yi sıkıca kapalı bir kapta saklayın.

ENTOCORT EC ve tüm ilaçları çocukların erişemeyeceği yerlerde bulundurun.

ENTOCORT EC’nin güvenli ve etkili kullanımı hakkında genel bilgiler

İlaçlar bazen Hasta Bilgilendirme broşüründe listelenenler dışındaki amaçlar için reçete edilir. Reçete edilmediği bir koşul için ENTOCORT EC kullanmayın. Sahip olduğunuz aynı semptomlara sahip olsalar bile, diğer insanlara ENTOCORT EC vermeyin. Onlara zarar verebilir. Sağlık uzmanları için yazılan ENTOCORT EC hakkında bilgi almak için sağlık uzmanınıza veya eczacınıza danışabilirsiniz.

ENTOCORT EC’deki bileşenler nelerdir?

Aktif madde: budesonide

Aktif olmayan bileşenler: etil selüloz, asetilstribütil sitrat, metakrilik asit kopolimer C tipi, trietil sitrat, antifoam M, polisorbat 80, talk ve şeker küreleri. Kapsül kabuğunda şunlar bulunur: jelatin, demir oksit ve titanyum dioksit.

 

Hakkında: admin

Bu Çok Okundu

Tükürük pH’sı Nedir?

PH nedir? Kısaltma pH potansiyel hidrojen anlamına gelir. Bir maddenin kimyasal asitlik seviyesini ve alkalinitesini tanımlamak …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir