Başlangıç / Genel / Osmotik Diürez Nedir? diürez nedir

Osmotik Diürez Nedir? diürez nedir


Osmotik diürez veya çözünen diürez, 750 miliosmolun günlük çözünmüş atılımı eşliğinde fazla idrara çıkışını ifade eder. Üre veya glikoz gibi böbrekler tarafından emilemeyen çözünenlerin filtrasyonunda artış ve sodyum ve çıka  suyun bozulmasına neden olabilir. Bu, ozmotik diürez e yol açar. Osmotik diürez böbrek sisteminde su kaybına yol açar, bu nedenle hipovolemiye veya anormal düşük kan hacmine neden olabilir. Farmakolojik diüretikleri kullanan hastalarda veya yetersiz kontrollü diyabetli hastalarda ortaya çıkabilir.

Diürez Nedir

Diürez, idrar hacminin artması veya idrara çıkışı anlamına gelir. Nefrolojide önemli bir konsepttir, özellikle hipertansiyon ve ödem gibi hipervolemik hallerde kan hacmini azaltmak için kullanılabilir. Ozmotik diürezde, böbrek tübülleri tarafından kolayca emilmeyen maddeler lümende tutulur ve ozmotik basıncın artmasına neden olur. Suyun yarı geçirgen bir membrandan yüksek çözünen konsantrasyonda bir çözeltiye geçtiği ozmoz olgusu ile su, lümene gider. Bu, suyun yeniden emiliminde bir azalmaya yol açar ve böylece idrar çıkışının artmasına neden olur.


Ozmotik Diüretikler Nedir

Ozmotik diüretikler, böbrek tübülleri tarafından kolaylıkla tekrar emilemeyen maddelerdir. Bu maddeler üre, sukroz ve mannitol içerir. Mannitol esasen proksimal tübüllere etki eder ve böbrek boru sıvısının ozmolaritesini arttırarak böbrek tübüllerinde su ve çözünen rezorbsiyonu engeller. Hipertansiyon, serebral ödem, böbrek yetmezliği ve glokom gibi vücut sıvılarının miktarında artış olduğu tıbbi koşullarda kullanılır. Bazen aşırı dozda aspirin, bromürler ve barbitüratlar ile tedavi etmek için kullanılır.

Böbreklerin boru şeklindeki sıvıdaki aşırı çözünen maddeleri tekrar absorbe etmemesi ile ilişkili hastalık durumu aynı zamanda ozmotik diürezle sonuçlanabilir. Diabetes mellitusta, örneğin, kan şekeri konsantrasyonu seviyeleri anormal yükselir. Kandaki glikoz konsantrasyonu, desilitre başına yaklaşık 250 miligrama ulaştığında, tübüller tarafından çok az miktarda glikoz tekrar emilir. Bu noktada, tüblerin “taşıma maksimum” u aşılır.

Böbreklerde artan glikoz yükü, tübüllerin glikozu reabsorb kapasitesini aşar. Tübüllerde aşırı glikoz, ozmotik bir diüretik olarak görev yapar ve hızlı sıvı kaybına ve sık idrara çıkma veya poliüriye yol açar. Şeker hastalığının poliüriye polidipsi ya da içme sıklığının artması eşlik eder. Polidipsi, yüksek idrar çıkışının saptanması ve susama mekanizmasının harekete geçirilmesi nedeniyle oluşur.

Hakkında: Tolga

Bu Çok Okundu

Yetişkinlerde Tonsillit: Ne Beklenmeli?

Yetişkinlerde bademcik iltihabı olabilir mi? Tonsillit çoğu zaman çocukları ve gençleri etkiler, ancak yetişkinler de …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir